Wie is Rita Braam? Maak kennis met Rita Braam-van Valkengoed, wie zij is, wat zij doet. Op deze pagina maakt u nader kennis met Rita Braam-van Valkengoed.

Rita Braam-van Valkengoed (1971) is sinds maart 2015 Statenlid en fractiesecretaris voor D66 in de Provinciale Staten van Gelderland en woont met haar gezin in Culemborg, gelegen aan de Lek, naast Werelderfgoed de Hollandse Waterlinie en dichtbij de internationale goederencorridor via het Betuwespoor

“Sinds mijn jeugd ben ik al gedreven door de kracht van internationale verbindingen leggen en economieën versterken. Bestuur en samenleving zijn samen de dragers van vernieuwing. Deze focus op innovatie, vooruitgang en internationale visie vind ik bij D66.

Ik rijd al 6 jaar Hybride en heb 20 zonnepanelen in een lokale energiecoöperatie

De keerzijde van de economische belasting op onze aarde, onze lucht en leefomgeving is waar D66 zich ook sterk voor maakt. In Gelderland en Europa zet ik me graag in voor verduurzaming van mobiliteit en een stevige bijdrage aan een toekomstbestendig klimaat”. Wat doe ik zelf? Ik rijd al 6 jaar alleen maar hybride, heb 20 zonnepanelen via een energiecoöperatie, fiets waar mogelijk en eet minder vlees en vaker groente en fruit uit de Betuwe.

Water is een rode draad door haar leven

Naast het Statenlidmaatschap werkt Rita als directeur van de gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren. In deze coöperatie werkt zij vanuit Harderwijk voor 16 gemeentes, 2 waterschappen en 5 provincies aan een nieuwe omgang met natuur en recreatie in een Natura2000 watergebied. Water is een rode draad door haar leven, ze stak oceanen over, zeilde door heel Nederland en schaatst graag in de uiterwaarden van het rivierenlandschap.
“Water bindt een regio en daarin liggen nog veel kansen, waar water nu vaak een provincie- of landsgrens vormt. Mensen trekken naar en over het water, dat zie ik in Nederland en bijvoorbeeld in Tsjechië en Noorwegen. Maar niet alleen water bindt, ook cultuur heeft een enorm sociaal bindend vermogen en jaarlijks speel ik in één toneelproductie in Culemborg”.

Internationale culturen en economieën zijn een andere rode draad door haar leven. Professor Geert Hofstede, verbonden aan haar Economische Faculteit van Universiteit Maastricht, inspireerde haar persoonlijk tot een afstudeeronderzoek in Polen, Tsjechië en Hongarije naar de lands- en bedrijfsculturen en vestigingsstrategieën van bedrijven op basis van zijn ‘cultures & organizations’. De opkomst van de Chinese economie, de ontwikkeling van de Aziatische en Oost-Europese economieën en de verbondenheid van de Nederlandse landbouw met Afrika, ze volgde het de afgelopen 25 jaar. De financiële sector in Europa leerde ze van binnenuit kennen door een traineeship bij ING Bank Nederland in Rotterdam, de internationale handel, investeringen en diplomatie leerde ze kennen bij het Ministerie van Economische Zaken (de BEB en Ontwikkelingssamenwerking).

D66 is de partij van de gelijke kansen

“Ik kom uit een landbouwfamilie, maar zeer internationaal georiënteerd. Mijn scripties op de middelbare school gingen over Europees Landbouwbeleid. Internationaal en Europees is voor mij gewoon en zit in mijn DNA”. Werken bij een gemeente heeft me inzicht gegeven in sociale samenhang en persoonlijke omstandigheden, waardoor mensen soms het vertrouwen verliezen in de eigen kracht. “D66 is de partij van de gelijke kansen, dat is waar ik me dagelijks voor inzet en met flink doorzetten kan je veel leren en veel bereiken is mijn motto.”

In mijn werkend leven mocht ik al vele D66-ers leren kennen die een voorbeeldrol hadden, waaronder Laurens Jan Brinkhorst als ‘mijn Minister’ en nu zelf als D66-er merk ik hoe belangrijk het persoonlijk contact is. Dus zoek me op, bel, mail, app, ik houd van persoonlijk contact!