Onze natuur is niet vanzelfsprekend.

We leggen nieuwe natuur aan, zoals de natuurvriendelijke oevers in mijn eigen woonwijk en we beschermen de natuur van bijvoorbeeld het rivierenlandschap, diersoorten of landgoederen.
Klimaatverandering laat ons anders kijken naar watertekorten en -overschotten in het landelijk gebied. In Nederland beschermen provincies een groot deel van het erfgoed, en zorgt de provincie voor de aanvraagtrajecten voor de toekenning van de Unesco Werelderfgoedstatus, zoals bij de forten van de Hollandse Waterlinie of de Romeinse Limes, de vroegere grens van het Romeinse rijk van Katwijk, via Leidse Rijn, Houten, Overbetuwe, Arnhem en Nijmegen verder langs de Duitse Rijn. Ik wil me voor D66 inzetten voor goed beheer van natuur, water en erfgoed en kunnen zorgen dat hierdoor ons sociale leven een impuls krijgt en ons welzijn vergroot.