We moeten naar duurzaam vervoer

Al vier jaar zet ik me voor D66 in voor vernieuwing en verbetering van vervoer over spoor en grensoverschrijdend treinverkeer.
In de komende periode is een goede aansluiting van het OV op de 10-minutenintercity tussen Utrecht-Arnhem-Nijmegen enorm van belang. Dit gaat niet vanzelf, heeft de praktijk met de 10-minutenintercity Utrecht-Eindhoven uitgewezen. Maar dat niet alleen, ook een rechtstreekse hogesnelheidslijn vanuit Rotterdam naar Duitsland, bij voorkeur via het traject van het Betuwespoor zou veel waarde kunnen toevoegen en daar zet ik me graag voor in. Dat Nijmegen geen treinverbinding met Duitsland heeft is niet acceptabel, ik blijf me inzetten voor een kansrijke oplossing van deze door Europa benoemde ‘missing link’ en het aantal stakeholders is groeiende in het levendige debat hierover.
De Betuwelijn transformeren naar een duurzame groene corridor is mij uit het hart gegrepen en heeft prioriteit.