De klimaatwet

De door D66 gerealiseerde klimaatwet gaat voor mij over het faciliteren vanuit de politiek om anders te gaan wonen, eten, reizen etc. Dat komt heel dichtbij, in ieders leven, maar biedt ook nieuwe kansen die we nu nog niet kennen.
Ik kijk er nogal nuchter tegenaan. Honderd jaar geleden stookte men de haard op kolen of hout, at men aardappels onder de olielamp en ging je met de koets voor een reis van een halve dag. Met z’n allen hebben we, achteraf zonder veel moeite, die vele stappen gezet naar onze moderne samenleving. Onze rol van de politiek is om het goede te doen dat de economische groei en welzijn blijft ondersteunen, zodat we ook nu weer die vele stappen kunnen zetten die uiteindelijk leiden naar de grote verandering waarop we over honderd jaar weer terugblikken. Met vertrouwen, een goede fiets en de blik vooruit komen u en ik ver. Mijn bijdrage ligt dan in nieuwe mobiliteit, anders reizen en toewerken naar een nieuw evenwicht in de (lucht)vervuiler betaalt.